BLV Quang Huy – Quang Tùng làm gì trước trận đấu Thái Lan – Việt Nam | BLV Quang Huy

BLV Quang Huy | BLV Quang Huy – Quang Tùng làm gì trước trận đấu Thái Lan – Việt Nam

* Kênh Youtube chính thức: http://youtube.com/blvquanghuy
* Fanpage chính thức: http://facebook.com/blvquanghuy
* Email: quanghuy@vtc.gov.vn

Nội dung này được cho phép phát sóng trên Kênh BLV Quang Huy.