BLV Quang Huy, Quang Tùng và những mong ước, dự định trong năm mới 2019

BLV Quang Huy | Những mong ước của BLV Quang Huy, Quang Tùng trong năm mới 2019

* Kênh Youtube chính thức: http://youtube.com/blvquanghuy
* Fanpage chính thức: http://facebook.com/blvquanghuy
* Email: quanghuy@vtc.gov.vn

Nội dung này được cho phép phát sóng trên Kênh BLV Quang Huy.