Buổi tập cuối của ĐTVN trước giờ đại chiến Thái Lan tại King’s Cup 2019 | VFF Channel

VFF Channel | Buổi tập cuối của ĐTVN trước giờ đại chiến Thái Lan tại King’s Cup 2019

* Đơn vị chủ quản: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – VFF
* Link truy cập: https://www.youtube.com/VFFChannel
* Email: liendoanbongdavff@gmail.com