Cabin BLV Quang Huy – Quang Tùng bùng nổ sau bàn thắng của Triệu Việt Hưng | BLV Quang Huy

BLV Quang Huy | Cabin BLV Quang Huy – Quang Tùng bùng nổ sau bàn thắng của Triệu Việt Hưng

* Kênh Youtube chính thức: http://youtube.com/blvquanghuy
* Fanpage chính thức: http://facebook.com/blvquanghuy
* Email: quanghuy@vtc.gov.vn

Nội dung này được cho phép phát sóng trên Kênh BLV Quang Huy.