Các BLV Quang Huy và Quang Tùng giải mã FC Phản thầy Chelsea | BLV Quang Huy

BLV Quang Huy | Các BLV Quang Huy và Quang Tùng giải mã FC Phản thầy Chelsea

* Kênh Youtube chính thức: http://youtube.com/blvquanghuy
* Fanpage chính thức: http://facebook.com/blvquanghuy
* Email: quanghuy@vtc.gov.vn

Nội dung này được cho phép phát sóng trên Kênh BLV Quang Huy.