Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải thăm và làm việc với bóng đá nữ Hà Nam | VFF Channel

VFF Channel | Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải thăm và làm việc với bóng đá nữ Hà Nam

* Đơn vị chủ quản: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – VFF
* Link truy cập: https://www.youtube.com/VFFChannel
* Email: liendoanbongdavff@gmail.com