Chưa đá, chủ tịch tập đoàn Asanzo đã thưởng nóng cho U23 Việt Nam | VFF Channel

VFF Channel | Chưa đá, chủ tịch tập đoàn Asanzo đã thưởng nóng cho U23 Việt Nam

* Đơn vị chủ quản: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – VFF
* Link truy cập: https://www.youtube.com/VFFChannel
* Email: liendoanbongdavff@gmail.com