Cục này sạc Macbook Pro USB-C được 86W luôn!

– Bài viết chi tiết: https://tinhte.vn/threads/2975694/

Hãy theo dõi Tinh Tế qua các mạng xã hội sau:

– Diễn đàn: http://www.tinhte.vn
– Facebook: https://www.facebook.com/tinhte
– Instagram: https://www.instagram.com/tinhte_photo/
– Twitter: https://twitter.com/tinhtefan