Dấu mốc đáng nhớ | Phần thưởng nút bạc từ Youtube | BLV Quang Huy

BLV Quang Huy | Dấu mốc đáng nhớ | Ăn mừng nút bạc Youtube

* Kênh Youtube chính thức: http://youtube.com/blvquanghuy
* Fanpage chính thức: http://facebook.com/blvquanghuy
* Email: quanghuy@vtc.gov.vn

Nội dung này được cho phép phát sóng trên Kênh BLV Quang Huy.