HLV Park: “U23 Việt Nam không có đủ thời gian chuẩn bị nhưng vẫn sẽ đặt mục tiêu cao nhất”

VFF Channel | HLV Park: “U23 Việt Nam không có đủ thời gian chuẩn bị nhưng vẫn sẽ đặt mục tiêu cao nhất”

* Đơn vị chủ quản: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – VFF
* Link truy cập: https://www.youtube.com/VFFChannel
* Email: liendoanbongdavff@gmail.com