Kiến thức chụp ảnh Film cho người mới bắt đầu | Workshop camera | Camera Tinh tế

Buổi Workshop Hướng dẫn bắt đầu chụp ảnh bằng Film do NAG Phạm Tuấn Ngọc hôm thứ bảy ngày 11/05/2019 vừa rồi đã mở đầu cho chuỗi Workshop về nhiếp ảnh Film do Camera Tinh Tế tổ chức với những nôi dung :
Tuần 1: Kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh film (11/5)
Tuần 2: Giới thiệu và phân tích một số nhiếp ảnh gia đường phố nổi tiếng/tiêu biểu trong lịch sử nhiếp ảnh thế giới.
Tuần 3: Nhận xét, biên tập ảnh film.
Tuần 4: Giới thiệu nâng cao về tráng, rọi & các chất liệu khác

– Bài viết chi tiết: https://tinhte.vn/threads/2959075

Hãy theo dõi Tinh Tế qua các mạng xã hội sau:

– Diễn đàn: http://www.tinhte.vn
– Facebook: https://www.facebook.com/tinhte
– Instagram: https://www.instagram.com/tinhte_photo/
– Twitter: https://twitter.com/tinhtefan