Martin Lò lần đầu trả lời báo chí trong màu áo ĐT U23 Việt Nam | VFF Channel

VFF Channel | Martin Lò lần đầu trả lời báo chí trong màu áo ĐT U23 Việt Nam

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
Music: Nazar Rybak – Action Sports
Link: https://youtu.be/B-pLkVa-yNk
Music provided by: MFY – No Copyright
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

* Đơn vị chủ quản: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – VFF
* Link truy cập: https://www.youtube.com/VFFChannel
* Email: liendoanbongdavff@gmail.com