Tag Archives: RTX

Đập hộp Nvidia RTX 2080 “SUPER” bản FE

Đập hộp Nvidia RTX 2080 "SUPER" bản FE

“Tiên hạ thủ vi cường” là một chiêu trong binh pháp Tôn Tử, theo đó ra kẻ ra tay trước sẽ ở thế mạnh đẩy kẻ đi sau vào thế bất lợi. Điều này được Nvidia áp dụng một cách chuẩn mực với GeForce RTX 2080 Super, nhằm đánh phủ đầu những nỗ lực trong tương lai của AMD với …

Xem tiếp »