Tag Archives: Tư vấn mùa thi

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LÝ: Chuyên đề 10: Tổng hợp kiến thức trọng tâm lớp 11

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LÝ: Chuyên đề 10: Tổng hợp kiến thức trọng tâm lớp 11

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do cô giáo Lê Thị Ngọc Dung, Trường THPT Marie Curie, Q.3, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để xem …

Xem tiếp »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] ANH VĂN: Chuyên đề 10 – Tổng quan đề thi THPT QG môn Tiếng Anh

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] ANH VĂN: Chuyên đề 10 - Tổng quan đề thi THPT QG môn Tiếng Anh

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Anh văn kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do cô giáo Đặng Trần Ngọc Khuyên, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để …

Xem tiếp »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VĂN: Chuyên đề 10 – Chắt lọc tinh hoa lớp 10 + 11

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VĂN: Chuyên đề 10 - Chắt lọc tinh hoa lớp 10 + 11

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Văn học kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Đỗ Đức Anh, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để xem …

Xem tiếp »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN TOÁN: Chuyên đề 10 – Cấp số cộng – Cấp số nhân

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN TOÁN: Chuyên đề 10 - Cấp số cộng - Cấp số nhân

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Trần Văn Toàn, Trường THPT Marie Curie, Q.3, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để xem những tin …

Xem tiếp »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ: Chuyên đề 9 – Địa lý vùng Kinh tế Việt Nam – P3

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ: Chuyên đề 9 - Địa lý vùng Kinh tế Việt Nam - P3

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để xem …

Xem tiếp »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ: Chuyên đề 7 – Chiến lược của Mỹ trong CTVN 1961 – 1973

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ: Chuyên đề 7 - Chiến lược của Mỹ trong CTVN 1961 - 1973

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Nguyễn Viết Đăng Du, Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để …

Xem tiếp »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN SINH HỌC: Chuyên đề 8 – Vấn đề trọng tâm phần tiến hóa

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN SINH HỌC: Chuyên đề 8 - Vấn đề trọng tâm phần tiến hóa

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Võ Thanh Bình, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để xem …

Xem tiếp »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN HÓA: Chuyên đề 8 – Hình vẽ Hóa học

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN HÓA: Chuyên đề 8 - Hình vẽ Hóa học

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Võ Duy Thái, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để xem …

Xem tiếp »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VẬT LÝ: Chuyên đề 8 – Mẫu nguyên tử BO Quang phổ vạch của HIDRO

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VẬT LÝ: Chuyên đề 8 - Mẫu nguyên tử BO Quang phổ vạch của HIDRO

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do cô giáo Lê Thị Ngọc Dung, Trường THPT Marie Curie, Q.3, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để xem …

Xem tiếp »