Top 30 Bài Hát Tỷ Views Thịnh Hành Nhất Tuần Qua | Tuần 2 – Tháng 3 (2019)

❆ Chào mừng với TOP 30 BÀI HÁT TỶ VIEWS có nhiều lượt xem nhất TUẦN QUA trên Youtube (Tuần 2 – Tháng 3, từ ngày 5 – 11/3/2018).
❆ Vị trí biến động không nhiều. Có 3 bài hát trở lại trong top tuần này.
❆ Mong mọi người thích và chia sẻ ủng hộ nhé !!