Top 30 Bài Hát Tỷ Views Thịnh Hành Nhất Tuần Qua | Tuần 3 – Tháng 3 (2019)

https://www.youtube.com/watch?v=ycbKbADDB-c

❆ Chào mừng với TOP 30 BÀI HÁT TỶ VIEWS có nhiều lượt xem nhất TUẦN QUA trên Youtube (Tuần 3 – Tháng 3, từ ngày 12 – 18/3/2018).
❆ Vị trí biến động khá nhiều. Có 2 bài hát trở lại trong top tuần này.
❆ Mong mọi người thích và chia sẻ ủng hộ nhé !!
#BXHAN #ThinhHanhTyViews