Top Bài Hát Nhiều Lượt Xem Nhất Thế Giới Tuần Qua | Tuần 2 – Tháng 3 (2019)

https://www.youtube.com/watch?v=r8fBv9QalNE

❆ Chào mừng với TOP 30 BÀI HÁT CÓ NHIỀU LƯỢT XEM NHẤT Thế Giới TUẦN QUA trên Youtube (Tuần 2 – Tháng 3, từ ngày 11 – 17/3/2019).
❆ Có 7 bài hát mới trong của top tuần này.
❆ Mong mọi người thích và chia sẻ video nhé !
#BXHAN #ThinhHanh