U15 Tây Ninh đánh bại U15 Sanvinest Khánh Hòa nhờ cú ra chân không tưởng | VFF Channel

VFF Channel | U15 Tây Ninh đánh bại U15 Sanvinest Khánh Hòa nhờ cú ra chân không tưởng

* Đơn vị chủ quản: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – VFF
* Link truy cập: https://www.youtube.com/VFFChannel
* Email: liendoanbongdavff@gmail.com