App điều tra đân số 2019: UX cực ngon, UI không ngon, cực nhanh

https://tinhte.vn/threads/ban-da-tham-gia-dieu-tra-dan-so-chua.2940718/
[@huyanh07]