Đình Trọng: “Đến giờ em vẫn còn đau. Hi vọng không có gì quá nghiêm trọng” | VFF Channel

VFF Channel | Đình Trọng: “Đến giờ em vẫn còn đau. Hi vọng không có gì quá nghiêm trọng”

* Đơn vị chủ quản: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – VFF
* Link truy cập: https://www.youtube.com/VFFChannel
* Email: liendoanbongdavff@gmail.com