Highlights | Đá hỏng 11 mét, Than KSVN dâng chiến thắng cho Hà Nội | VFF Channel

VFF Channel | Highlights | Đá hỏng 11 mét, Than KSVN dâng chiến thắng cho Hà Nội

* Đơn vị chủ quản: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – VFF
* Link truy cập: https://www.youtube.com/VFFChannel
* Email: liendoanbongdavff@gmail.com