Highlights | U23 Việt Nam – U23 Thái Lan | Sự khẳng định của ông Vua Đông Nam Á | BLV Quang Huy

BLV Quang Huy | Highlights | U23 Việt Nam – U23 Thái Lan | Sự khẳng định của ông Vua Đông Nam Á

* Kênh Youtube chính thức: http://youtube.com/blvquanghuy
* Fanpage chính thức: http://facebook.com/blvquanghuy
* Email: quanghuy@vtc.gov.vn

Nội dung này được cho phép phát sóng trên Kênh BLV Quang Huy.