LĐBĐVN tổ chức hội thảo cấp phép câu lạc bộ năm 2019 | VFF Channel

VFF Channel | LĐBĐVN tổ chức hội thảo cấp phép câu lạc bộ năm 2019

* Đơn vị chủ quản: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – VFF
* Link truy cập: https://www.youtube.com/VFFChannel
* Email: liendoanbongdavff@gmail.com