Nhận định trước vòng 1/18 | Việt Nam v Jordan | Rình rập cơ hội ăn bàn | BLV Quang Huy

BLV Quang Huy | Nhận định trước vòng 1/18 | Việt Nam v Jordan

* Kênh Youtube chính thức: http://youtube.com/blvquanghuy
* Fanpage chính thức: http://facebook.com/blvquanghuy
* Email: quanghuy@vtc.gov.vn

Nội dung này được cho phép phát sóng trên Kênh BLV Quang Huy.