Phóng sự điền kinh thực hiện tại sân Thammasat năm 2003 | BLV Quang Huy

BLV Quang Huy | Phóng sự điền kinh thực hiện tại sân Thammasat năm 2003

* Kênh Youtube chính thức: http://youtube.com/blvquanghuy
* Fanpage chính thức: http://facebook.com/blvquanghuy
* Email: quanghuy@vtc.gov.vn

Nội dung này được cho phép phát sóng trên Kênh BLV Quang Huy.