Sony tiếp tục là nhà tài trợ của các Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam | VFF Channel

VFF Channel | Sony tiếp tục là nhà tài trợ của các Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam

* Đơn vị chủ quản: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – VFF
* Link truy cập: https://www.youtube.com/VFFChannel
* Email: liendoanbongdavff@gmail.com