Tag Archives: Ôn thi THPT quốc gia

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ: Chuyên đề 10 – Kỹ năng biểu đồ trong môn Địa lý

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ: Chuyên đề 10 - Kỹ năng biểu đồ trong môn Địa lý

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để xem …

Xem tiếp »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ: Chuyên đề 9 – Cao trào CM 1930-1931 và Cuộc VĐDC 1936-1939

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ: Chuyên đề 9 - Cao trào CM 1930-1931 và Cuộc VĐDC 1936-1939

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Nguyễn Viết Đăng Du, Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để …

Xem tiếp »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VĂN: Chuyên đề 11 – Chiến thuật viết văn nghị luận xã hội 200 chữ

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VĂN: Chuyên đề 11 - Chiến thuật viết văn nghị luận xã hội 200 chữ

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Văn học kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Đỗ Đức Anh, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để xem …

Xem tiếp »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ: Chuyên đề 8 – Các Mặt trận dân tộc thời kỳ 1930 – 1945

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ: Chuyên đề 8 - Các Mặt trận dân tộc thời kỳ 1930 - 1945

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Nguyễn Viết Đăng Du, Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để …

Xem tiếp »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ: Chuyên đề 7 – Chiến lược của Mỹ trong CTVN 1961 – 1973

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ: Chuyên đề 7 - Chiến lược của Mỹ trong CTVN 1961 - 1973

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Nguyễn Viết Đăng Du, Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để …

Xem tiếp »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ: Chuyên đề 8 – Địa lý vùng kinh tế Việt Nam – P2

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN ĐỊA LÝ: Chuyên đề 8 - Địa lý vùng kinh tế Việt Nam - P2

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để xem …

Xem tiếp »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN SINH HỌC: Chuyên đề 8 – Vấn đề trọng tâm phần tiến hóa

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN SINH HỌC: Chuyên đề 8 - Vấn đề trọng tâm phần tiến hóa

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Võ Thanh Bình, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để xem …

Xem tiếp »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN HÓA: Chuyên đề 8 – Hình vẽ Hóa học

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN HÓA: Chuyên đề 8 - Hình vẽ Hóa học

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Võ Duy Thái, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để xem …

Xem tiếp »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VẬT LÝ: Chuyên đề 8 – Mẫu nguyên tử BO Quang phổ vạch của HIDRO

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VẬT LÝ: Chuyên đề 8 - Mẫu nguyên tử BO Quang phổ vạch của HIDRO

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do cô giáo Lê Thị Ngọc Dung, Trường THPT Marie Curie, Q.3, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để xem …

Xem tiếp »

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VẬT LÝ: Chuyên đề 7 – Giao thoa ánh sáng

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN VẬT LÝ: Chuyên đề 7 - Giao thoa ánh sáng

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2019. Buổi hướng dẫn do cô giáo Lê Thị Ngọc Dung, Trường THPT Marie Curie, Q.3, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, Kênh YouTube và Fanpage Facebook BáoThanh Niên. Đăng kí theo dõi kênh để xem …

Xem tiếp »