Thách mod MinhTriND chạy 30km trong 7 ngày và cái kết!

Mình là một người rất lười tập thể dục, thế nên có thể một số anh em sẽ thấy 30 km là cái gì đó quá tầm thường, nhưng đối với bản thân mình, đó là 1 thử thách.

– Bài viết chi tiết: https://tinhte.vn/threads/2978988

Hãy theo dõi Tinh Tế qua các mạng xã hội sau:

– Diễn đàn: http://www.tinhte.vn
– Facebook: https://www.facebook.com/tinhte
– Instagram: https://www.instagram.com/tinhte_photo/
– Twitter: https://twitter.com/tinhtefan
[@thanhvu0795]