Thử bộ đàm Spender ở chung cư

Lần trước, mình đã trên tay chiếc bộ đàm Spender và thử sử dụng liên lạc trên bề mặt phẳng, tức là sử dụng trên đường phố để liên lạc. Lần này mình thử sử dụng bộ đàm ở khu vực nhà chung cư theo hướng thẳng đứng, xuyên qua nhiều lớp bê tông để xem hiệu năng sử dụng của nó như thế nào.

– Bài viết chi tiết: https://tinhte.vn/threads/2943441

Hãy theo dõi Tinh Tế qua các mạng xã hội sau:

– Diễn đàn: http://www.tinhte.vn
– Facebook: https://www.facebook.com/tinhte
– Instagram: https://www.instagram.com/tinhte_photo/
– Twitter: https://twitter.com/tinhtefan
[@huyanh07]