Top Bài Hát Nhiều Lượt Xem Nhất Thế Giới Tuần Qua | Tuần 4 – Tháng 2 (2019)

❆ Chào mừng với TOP 30 BÀI HÁT CÓ NHIỀU LƯỢT XEM NHẤT Thế Giới TUẦN QUA trên Youtube (Tuần 4 – Tháng 2, từ ngày 25/2 – 3/3/2019).
❆ Có 6 bài hát mới và 1 bài hát trở lại trong của top tuần này.
❆ Mong mọi người thích và chia sẻ video nhé !