TP. Hồ Chí Minh vượt qua PP. Hà Nam bằng siêu phẩm từ chấm phạt góc | VFF Channel

VFF Channel | TP. Hồ Chí Minh vượt qua PP. Hà Nam bằng siêu phẩm từ chấm phạt góc

* Đơn vị chủ quản: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – VFF
* Link truy cập: https://www.youtube.com/VFFChannel
* Email: liendoanbongdavff@gmail.com