TRỰC TIẾP | SAHAKO FC – CAO BẰNG | VL GIẢI VĐQG FUTSAL HD BANK 2019 | BLV QUANG HUY

BLV Quang Huy | TRỰC TIẾP | SAHAKO FC – CAO BẰNG | VL GIẢI VĐQG FUTSAL HD BANK 2019

* Kênh Youtube chính thức: http://youtube.com/blvquanghuy
* Fanpage chính thức: http://facebook.com/blvquanghuy
* Email: quanghuy@vtc.gov.vn

Nội dung này được cho phép phát sóng trên Kênh BLV Quang Huy.