Tường thuật bóng đá ngoài sân và ngồi cabin ở đài có gì khác nhau? | BLV Quang Huy

BLV Quang Huy | Tường thuật bóng đá ngoài sân và ở đài có gì khác nhau?

* Kênh Youtube chính thức: http://youtube.com/blvquanghuy
* Fanpage chính thức: http://facebook.com/blvquanghuy
* Email: quanghuy@vtc.gov.vn

Nội dung này được cho phép phát sóng trên Kênh BLV Quang Huy.