U18 Việt Nam đấu tập với CLB Phố Hiến và U19 PVF: Bài kiểm tra chất lượng| VFF Channel

VFF Channel | U18 Việt Nam đấu tập với CLB Phố Hiến và U19 PVF: Bài kiểm tra chất lượng

* Đơn vị chủ quản: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – VFF
* Link truy cập: https://www.youtube.com/VFFChannel
* Email: liendoanbongdavff@gmail.com