VFF hoàn tất công tác trả vé đặt qua đường online cho người hâm mộ | VFF Channel

VFF Channel | VFF hoàn tất công tác trả vé đặt qua đường online cho người hâm mộ

* Đơn vị chủ quản: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – VFF
* Link truy cập: https://www.youtube.com/VFFChannel
* Email: liendoanbongdavff@gmail.com