VFF ký hợp đồng với chuyên gia Nhật Bản tăng cường công tác đào tạo bóng đá nữ trẻ | VFF Channel

VFF Channel | VFF ký hợp đồng với chuyên gia Nhật Bản tăng cường công tác đào tạo bóng đá nữ trẻ

* Đơn vị chủ quản: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – VFF
* Link truy cập: https://www.youtube.com/VFFChannel
* Email: liendoanbongdavff@gmail.com