Workshop Photo Storytelling Top20 Miền Trung| Tinhtephotos x Oppophotos | Hội An 3-4/07/2019

– Bài viết chi tiết: https://tinhte.vn/threads/vong-2-cuoc-thi-anh-ke-chuyen-oppo-photos-tinhte-photos-tai-hoi-an-3-4-07.2982305/

Hãy theo dõi Tinh Tế qua các mạng xã hội sau:

– Diễn đàn: http://www.tinhte.vn
– Facebook: https://www.facebook.com/tinhte
– Instagram: https://www.instagram.com/tinhte_photo/
– Twitter: https://twitter.com/tinhtefan